martes, 10 de octubre de 2017

Impulsem l’eficiència dels nostres recursos


A Catalunya existeixen més de 200 centres especials de treball (CET) que donen feina a 15.000 persones amb discapacitat. El seu paper és fonamental per assegurar un treball remunerat a un col·lectiu en risc d’exclusió com són les persones amb diversitat funcional. La raó de ser d’aquests centres són doncs les persones i la seva plena integració a nivell social i laboral.
Independentment de si són d’iniciativa privada o social, els CET són l’element clau per garantir que milers de persones amb discapacitat tinguin l’oportunitat de tenir una feina digna i una independència econòmica. Una característica destacada del treball protegit a Catalunya és la diversitat: hi conviuen fundacions, cooperatives i empreses privades, associacions i federacions... però tots amb un objectiu comú que és la normalització de la discapacitat i la seva inclusió en la societat des de tots els punts de vista.
Durant els darrers anys, especialment marcats per la crisi i la manca de recursos, ens hem acostumat a veure com, en l’àmbit dels centres especials de treball, algunes polítiques públiques estatals i autonòmiques estan premiant més l’origen de l’entitat que els resultats obtinguts, afavorint d’aquesta manera la iniciativa social però perjudicant al mateix temps la iniciativa privada. Aquesta diferenciació d’ajudes i “privilegis” entre centres van en contra de la igualtat d’oportunitats i impacta directament en els treballadors discapacitats, deixant en una situació menys favorable als treballadors de CET privats. Quin sentit té donar l’esquena a desenes de centres que estan contribuït a reduir la desigualtat? És diferent el treballador d’un centre privat que el que pertany a un altre sense afany de lucre?  
En comptes de penalitzar la iniciativa privada, crec que s’hauria de valorar la competitivitat responsable: ha arribat el moment de centrar els esforços en les persones i en l’eficiència. El valor ja no està tant en qui gasta menys, sinó en aquells actors que millor gestionen els recursos públics, aquells que generen més llocs de treball i fan millor la seva feina. En aquesta línia, s’hauria de premiar a les organitzacions que aconsegueixen més i millors resultats socials amb menys recursos, en definitiva donar un impuls a tots aquells que siguin més eficients.
 
Artícle publicat al Diari de la discapacitat. Veure versió on-line a :

jueves, 28 de septiembre de 2017

ECONOMIA SOCIAL I EMPRESA SOCIAL

Ja fa anys que l’economia social és un concepte àmpliament acceptat i integrat en l’àmbit econòmic i empresarial del nostre país. Tot i que històricament es tractava d’una activitat vinculada a associacions i cooperatives, actualment es caracteritza pel creixement del seu àmbit d’actuació i la gran pluralitat d’actors que li donen forma: des de fundacions i mútues fins a empreses de diferents tipologies.
El fenomen econòmic i social que nosaltres anomenem “economia social” està clarament en expansió a tota la Unió Europea, no obstant aquest terme no és inequívoc a tots els països europeus. L’informe L’economia social a la Unió Europea, encarregat pel Comitè Econòmic i Social Europeu i elaborat pel Centre Internacional d’Investigació i Informació sobre l’Economia Pública, Social i Cooperativa (CIRIEC) l’any 2012, revelava que Espanya, Portugal, França o Dinamarca són països on aquest concepte rep una gran acceptació per part d’autoritats públiques, empreses de l’àmbit social i món acadèmic, mentre que a altres estats com els Països Baixos, Eslovàquia o Croàcia l’ús del terme és francament baix. Com a contrapartida, existeixen altres formes de referir-se a aquest fenomen -com “empresa social”, “sector no lucratiu” o “tercer sector”- que gaudeixen d’un major reconeixement a certs territoris.
Davant l’evident heterogeneïtat que presenta l’economia social en el seu propi si, però sobretot com a conseqüència de les diferents accepcions que comporta el concepte en els diferents països, la Unió Europea està treballant per donar una definició consensuada a tots els Estats membre. Aquest és, sense cap mena de dubte, un pas imprescindible per construir una normativa global sobre economia social a nivell europeu.
En aquesta línia, s’haurà de determinar quin és el denominador comú de totes les empreses i organitzacions integrades en aquest àmbit i definir quins són els requisits que ha de tenir una empresa social. Aquesta acció ens resultarà de gran utilitat en tots els sentits, com per exemple per delimitar qui pot accedir a tràmits i ajudes econòmiques. El reconeixement a nivell legal de l’empresa social revolucionaria l’economia social, oficialitzant per fi quin és el seu abast i la seva contribució a nivell europeu. Per fer-ho possible, les empreses i entitats que donem forma a aquest grup heterogeni d’empreses socials tenim la responsabilitat de comunicar quina és la realitat espanyola.


Article publicat a SOCIAL.CAT. Veure versió digital a : https://www.social.cat/opinio/7237/economia-i-empresa-social

miércoles, 5 de julio de 2017

ENTREVISTA PUBLICADA EN CORRESPONSABLES
Hace unos meses Fundación Grupo Sifu celebraba ‘La Nit Més In’, una noche en la que inclusión y discapacidad van de la mano para sensibilizar y demostrar a la sociedad el talento que hay detrás de las personas con discapacidad. Nos entrevistamos con Cristian Rovira, vicepresidente de Grupo Sifu, para analizar los retos de la integración laboral de este colectivo.
¿Qué aportan a las empresas las personas con discapacidad?
Además de aportar competitividad, profesionalidad y trabajo bien hecho, aportan cohesión y un mejor  ambiente laboral, por el ejemplo que dan esas personas.
 
¿Cómo se lo toma el resto de empleados cuando llega por primera vez una persona con discapacidad?
Normalmente, cuando una empresa contrata cualquier tipo de servicio, la empresa da por sentado que este servicio será eficaz y estará bien hecho. En el caso de Grupo Sifu, al ser un Centro Especial de Empleo de personas con diversidad funcional, la gente pone en duda la labor de la persona que se integrará en el equipo y si será capaz de llevar a cabo su trabajo. Por eso, desde el primer día tenemos que demostrar que lo hacemos bien. Es una lástima que existan estos prejuicios pero también es cierto que, una demostrado nuestro talento, se nos abren más puertas.
 
Los prejuicios, como dices, son una de las principales trabas que se encuentran las personas con discapacidad en su día a día. ¿Qué otras barreras se encuentran en el ámbito laboral?
La principal barrera es el desconocimiento y el miedo. El 85 % de empresas que prueban con una persona con discapacidad están contentas o muy contentas, pero a muchas les cuesta vencer este miedo. Estamos más ante un problema de apertura y de romper prejuicios y miedos que no ante una cuestión de accesibilidad, por ejemplo.
 
¿Qué retos tiene el sector empresarial español en materia de integración del colectivo con discapacidad?
Un primer reto es el cumplimiento de la ley. Hace 40 años que tenemos una Ley de Discapacidad y, aunque muchas compañías la cumplen por convicción, todavía hay empresas que no cumplen con ella. Si existe una ley que dice que las grandes empresas han de tener en su plantilla un porcentaje concreto de personas con discapacidad, deberían hacerlo ya sea por obligación o por convicción. Desgraciadamente, todavía hay una brecha importante entre el cumplimiento de la ley y la realidad en la contratación de personas con discapacidad.
 
¿Qué papel juega la RSC para conseguir esta plena integración de la que hablábamos?
La RSC es una gran herramienta de sensibilización que ayuda a poner en valor también  la contratación de las personas con discapacidad. Sin embargo,  tener políticas de RSC que afecten a las personas con discapacidad no debería ser simplemente cumplir con la ley, tendría que ir más allá.
Una organización responsable, se compromete con la sociedad y va más allá de lo que dice la legislación porque quiere hacer algo bueno para la sociedad y para alcanzar un mundo mejor.  En definitiva, la RSC ayuda a la contratación de personas con discapacidad, pero me gustaría distinguir el cumplimento de la ley con tener políticas reales de Responsabilidad Social.
 
En estos últimos 10 años, desde que Fundación Grupo Sifu empezó, ¿cómo ha evolucionado la integración de las personas con discapacidad?
Ha evolucionado de una manera muy importante, sobre todo en cuanto concepto. Hace 40 años la palabra discapacidad no existía. Y, con el paso del tiempo, hemos pasado del concepto “minusválidos” a “disminuidos” y, después, “discapacitados”. Ahora estamos en el camino para hablar de personas con capacidades diferentes, con lo cual en 40 años ha habido una transformación muy grande a nivel de nomenclatura. Esto ha favorecido la normalización de la discapacidad en la sociedad y lo mismo sucederá a nivel laboral.
 
¿Cómo crees que pueden contribuir los ODS a la integración laboral?
Hay varios ODS que, directa o indirectamente, afectan a las personas con discapacidad. Como colectivo más discriminado y con más necesidades que otros, los ODS tienen que poner en valor una deficiencia que tenemos y un punto débil que tenemos que trabajar y construir entre todos.
 
¿La crisis económica ha afectado, a nivel laboral, más a las personas con discapacidad que al resto de la sociedad?
Afectó muy negativamente. En primer lugar, la tasa de desempleo de personas con discapacidad siempre acostumbra a ser el doble de las personas que no tienen discapacidad. En segundo lugar, del 2007 al 2009 hubo una destrucción muy grande de desempleo para las personas con discapacidad y esto vienen producido porque habían sido los últimos de incorporarse al mercado laboral, y fueron los primeros en salir ya que sus despidos salían gratuitos.
Esta situación ha ido evolucionando y me gustaría poner en valor el trabajo que han realizado los centros especiales de empleo que durante varios años han mantenido la contratación de personas con discapacidad. Suponiendo un 0,3% del PIB a nivel Español, los Centros Especiales de Empleo han contratado a más personas con discapacidad en varios años que el 99.7% restante del PIB, con lo cual la figura del Centro Especial de Empleo es un referente en España porque han ayudado a mantener, durante la época de crisis, el empleo de las personas con discapacidad.
 
¿Cómo surgió la idea de la gala “Nit Mes In” y cómo ha evolucionado?
Siempre intentamos transmitir qué es la discapacidad bajo un concepto de discapacidad-calidad. Además, solo transmitimos la discapacidad como algo positivo. Todo lo que emana de Grupo Sifu es un concepto de discapacidad enfocada en la capacidad y el talento de este colectivo. Entonces, se nos ocurrió poner en valor no solo ayudar en el ámbito laboral, social o deportivo sino poner en valor cosas extraordinarias que hacen personas con discapacidad, para que sirva de ejemplo a empresas, personas y sociedad civil y, al mismo tiempo, incrementar su sensibilidad. Todo esto dio lugar a la “Nit Mes In”, que se celebra en Barcelona y cada año cuenta con más asistentes que quieren conocer el valor y las grandes capacidades motivacionales que tienen las personas con discapacidad.
 
Una de las personas que estuvo presente en la gala fue Martí Riera, que está a punto de convertirse en el primer lesionado medular en cruzar a nado el Canal de Menorca. ¿Qué significa para vosotros apoyar a este deportista y cómo estáis viviendo esta aventura?
Martí Riera cuenta con una beca especial de Fundación Grupo SIFU para ayudarle a hacer realidad este reto. Para nosotros es una colaboración muy especial, ya que es a la vez un reto personal y un gran ejemplo de superación. Creemos que su historia puede llegar a mucha gente y sensibilizar sobre las capacidades de las personas con diversidad funcional y su normalización. Solo por el hecho de intentarlo, de entrenar durante 9 meses para conseguirlo y ponerse una meta tan ambiciosa merece todo nuestro respeto y admiración. Por otra parte, estamos viviendo esta aventura muy de cerca. De hecho, Albert Campabadal Blanco, Vicepresidente de Grupo SIFU, nadará con él algunos tramos de la travesía.
 
¿Qué retos os marcáis a corto y largo plazo?
Nuestros objetivos son seguir creciendo y demostrar lo que valen las personas con discapacidad. Empezamos en Barcelona  y nos extendimos a lo largo de toda España, nos gustaría en los próximos años dar un paso y salir fuera de España e ir a un país de la Unión Europea para demostrar que el ejemplo que empezamos, sigue latente y sigue siendo factible. Discapacidad, calidad y profesionalidad son palabras que van de la mano y juntos demostramos que se puede hacer.
 

lunes, 26 de junio de 2017

Els ODS entren a l’agenda empresarialEl setembre de 2015 l'Assemblea General de l'ONU va fixar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, fent així una crida universal a l'adopció de mesures per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat . L'Agenda planteja 17 objectius que toquen les esferes econòmica, social i ambiental. Avui, gairebé dos anys després del seu naixement, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) estan en l'agenda dels líders mundials, però què s'està fent des de l'àmbit empresarial per a la seva adopció?
Encara que a priori els ODS ens semblin un assumpte molt llunyà, una missió aliena a les nostres possibilitats, estic convençut que poden arribar a ser un èxit si des de tots els àmbits -governs, empresaris, ciutadans- ens impliquem i treballem en la mateixa direcció. Lluny de veure els Objectius com una meta inassolible, hem de preguntar-nos com pot la nostra empresa alinear-se amb ells. De fet, és més que probable que una companyia, encara que sense saber-ho, ja estigui contribuint a algun dels objectius. Ara és el moment de fer un pas més, ja que tots tenim alguna cosa que aportar des del nostre àmbit d'actuació.
Una empresa de serveis, per exemple, poc podrà fer per ajudar a conservar els oceans i els recursos marins (objectiu 14), però sí que podrà contribuir a combatre el canvi climàtic (objectiu 13) actualitzant la seva flota de vehicles a models híbrids o elèctrics. En aquesta línia, els empresaris hem de prendre els ODS com una guia per adaptar les pràctiques i processos de la companyia de manera que contribueixin a un desenvolupament sostenible, cada un al seu nivell.
La clau està en canviar el xip i començar a veure el desenvolupament sostenible com una inversió en comptes d'un cost. Alinear-se amb els ODS no ha de suposar un sobrecost, sinó que pot fins i tot suposar un estalvi que es traslladi a una major competitivitat. Virar cap a un model d'empresa més sostenible revertirà sempre de manera positiva en la companyia, ja sigui per generar més benestar entre els treballadors o perquè es converteixi en el factor diferencial respecte a la competència. La qüestió és preguntar-se com pot contribuir la teva empresa al desenvolupament sostenible.
A Grupo SIFU ens vam fer aquesta pregunta i vam veure que hi havia molts punts en comú amb el nostre ADN empresarial i les nostres polítiques internes. L’ODS número 3 parla de "garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats", una fita que nosaltres perseguim a través d'un programa d'hàbits saludables dirigit a la nostra plantilla. Els seus dos eixos centrals són l'alimentació saludable i la pràctica regular d'exercici, que desenvolupem amb accions senzilles però efectives, com el repartiment setmanal de fruita, cursos de ioga, xerrades sobre nutrició o posant a disposició del nostre equip un massatgista.
També treballem per garantir una educació inclusiva i aconseguir la igualtat a través de programes de conciliació de la vida familiar i laboral i polítiques específiques per a dones. Però són especialment els objectius centrats en el creixement econòmic inclusiu i sostenible i en la reducció de la desigualtat els que més convergeixen amb el nostre dia a dia i la nostra filosofia empresarial. Com a centre especial de treball amb més del 85% del personal amb discapacitat, la nostra raó de ser és la creació d'ocupació per a un col·lectiu vulnerable com són les persones amb diversitat funcional. Al 2016 es van crear més de 400 nous llocs per a persones amb discapacitat i per a 2017 es preveu la creació de 350 més. A més, a través de nombroses iniciatives de sensibilització i normalització, perseguim l'objectiu de la plena inclusió del col·lectiu en la societat.
I tu, ja t'has preguntat com pots contribuir al desenvolupament sostenible?
 
Article publicat a social.cat. Veure format on-line a :
 
 
 
 

martes, 20 de junio de 2017

1st WORLD CONFERENCE - SUPPORTED EMPLOYMENT 
 
 He tingut l'oportunitat de poder participar en una xerrada pel suport del Treball Protegit en el marc d'una Conferencia d'àmbit Mundial com la que ha tingut lloc aquesta passada setmana a Belfast.

jueves, 15 de junio de 2017

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible entran en la agenda empresarial

 
En septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU fijó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, haciendo así un llamamiento universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. La Agenda plantea 17 Objetivos que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Hoy, casi dos años después de su nacimiento, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están en la agenda de los líderes mundiales, pero ¿qué se está haciendo desde el ámbito empresarial para su adopción?
Aunque a priori los ODS nos parezcan un asunto muy lejano, algo ajeno a nuestras posibilidades, estoy convencido de que pueden llegar a ser un éxito en 2030 si desde todos los ámbitos -gobiernos, empresarios, ciudadanos- nos implicamos y trabajamos en la misma dirección. Lejos de ver los Objetivos como una meta inalcanzable, debemos preguntarnos cómo puede nuestra empresa alinearse con ellos. De hecho, es más que probable que una empresa, aunque sin saberlo, ya esté contribuyendo a alguno de los objetivos. Ahora es el momento de dar un paso más, pues todos tenemos algo que aportar desde nuestro ámbito de actuación.
Una empresa de servicios, por ejemplo, poco podrá hacer para ayudar a conservar los océanos y los recursos marinos (objetivo 14), pero sí que podrá contribuir a combatir el cambio climático (objetivo 13) actualizando su flota de vehículos a modelos híbridos o eléctricos y sensibilizando a sus empleados acerca del reciclaje. En esta línea, los empresarios debemos tomar los ODS como una guía para adaptar las prácticas y procesos de la compañía de manera que contribuyan a un desarrollo sostenible, cada uno a su nivel.
La clave está en cambiar el chip y empezar a ver el desarrollo sostenible como una inversión en vez de un coste. Alinearse con los ODS no tiene por qué suponer un sobrecoste, sino que puede incluso suponer un ahorro que se traslade a una mayor competitividad. Virar hacia un modelo de empresa más sostenible revertirá siempre de manera positiva en la compañía, ya sea por generar mayor bienestar entre la plantilla o porque se convierta en el factor diferencial respecto a la competencia. La cuestión es preguntarse cómo puede contribuir tu empresa al desarrollo sostenible.
En Grupo SIFU nos hicimos esa pregunta y vimos que había muchos puntos en común con nuestro ADN empresarial y nuestras políticas internas. El ODS número 3 reza “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, una meta que nosotros perseguimos a través de un programa de hábitos saludables dirigido a nuestra plantilla. Sus dos ejes centrales son la alimentación saludable y la práctica regular de ejercicio, que desarrollamos con acciones sencillas pero efectivas, como el reparto semanal de fruta entre todos los trabajadores, cursos de yoga, charlas sobre nutrición o poniendo a disposición de nuestro equipo un masajista.
También trabajamos para garantizar una educación inclusiva y lograr la igualdad a través de programas de conciliación de la vida familiar y laboral y políticas específicas para mujeres. Pero son especialmente los objetivos centrados en el crecimiento económico inclusivo y sostenible y en la reducción de la desigualdad los que más convergen con nuestro día a día y nuestra filosofía empresarial. Como centro especial de empleo con más del 85% del personal con discapacidad, nuestra razón de ser es la creación de empleo para un colectivo vulnerable como son las personas con diversidad funcional. En 2016 se crearon más de 400 nuevos puestos para personas con discapacidad y para 2017 se prevé la creación de 350 más. Además, a través de numerosas iniciativas de sensibilización y normalización, perseguimos el objetivo de la plena inclusión del colectivo en la sociedad.
Y tú, ¿ya te has preguntado cómo puedes contribuir al desarrollo sostenible?